Serwis

zasady bezpieczeństwa i higieny pracy

Jeśli chodzi o przepisy BHP w pracy, to podstawowym prawem pracownika jest prawo do bezpiecznych i higienicznych warunków pracy. Wynika to przede wszystkim z Konstytucji RP (art. 66 ust. 1), ale jest także zagwarantowane poprzez przepisy Kodeksu pracy (art. 15, art. 94 pkt 4 i art. 207 par. 2). Z tego względu, jeśli warunki pracy nie odpowiadają przepisom BHP, a w dodatku mogą stwarzać bezpośrednie zagrożenie dla życia lub zdrowia pracownika, to pracownik ma prawo powstrzymać się od wykonywania pracy. Tak samo ma prawo postąpić w sytuacji, gdy wprawdzie jemu nic bezpośrednio nie grozi, ale czynności, jakie będzie wykonywał, mogą być niebezpieczne dla innych osób. W obu sytuacjach pracownik informuje niezwłocznie pracodawcę o odmowie wykonania czynności. Pracownik może nawet całkowicie oddalić się z danego miejsca, jeśli fakt niepodjęcia pracy wcale nie usunął zagrożenia. Co ważne, w obu przypadkach pracownik zachowuje prawo do wynagrodzenia.

Mało osób zdaje sobie sprawę z tego, że może bez żadnych konsekwencji odmówić wykonania pracy także w przypadku obniżonej sprawności psychofizycznej. Oznacza to, że jeżeli narzucone przez pracodawcę zadania przekracza siły pracownika w danym momencie (nieważne, czy chodzi o siłę fizyczną czy sprawność umysłową), to pracownik może odmówić aktywności. Niestety, o ile idea powstania takiego zapisu jest szczytna, o tyle niespecjalnie sprawdza się w praktyce. Pracownik, który kilka razy odmówi wykonania danej czynności (np. przenoszenia ręcznie zbyt ciężkich dla niego towarów) zostanie prawdopodobnie w końcu zwolniony. Mimo to należy pamiętać, że pracodawca nie ma prawa obarczać pracownika zadaniami przekraczającymi jego siły.

1. Bezpieczeństwo i higiena pracy w zakładzie

Zgodnie z art. 211 kodeksu pracy pracownik jest zobowiązany do zapoznania się z zasadami BHP. Reguły są zawarte w instrukcji, która powinna być umieszczona w łatwo dostępnym miejscu.

2. Stanowisko pracy

Pracodawca powinien zapewnić nam czyste i bezpieczne (niezagrażające życiu i zdrowiu) pomieszczenia, a także stanowisko pracy dostosowane do naszych potrzeb psychofizycznych.

3. Zagrożenia

Zatrudniający ma obowiązek poinformować pracownika o niebezpieczeństwach związanych z pracą na konkretnym stanowisku. Powinien także przedstawić procedurę radzenia sobie w sytuacji zagrożenia.

Galeria

do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper.pl