Regulamin

Regulamin

REGULAMIN ZAKUPÓW

 

§1

Postanowienia ogólne

1. Sklep internetowy Alimex.pl [dalej „Sklep”] prowadzi sprzedaż detaliczną za pośrednictwem Internetu, na podstawie niniejszego Regulaminu [dalej „Regulamin”].

2. Właścicielem Sklepu jest: Marek Maliński prowadzący działalność gospodarczą pod firmą Alimex Marek Maliński ul. Świerczewska 5, 71-066 Szczecin, NIP 852-243-71-02

3.Kupującym może być pełnoletnia osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej, dalej nazywana „Klientem”.

4. Wszystkie ceny podawane przez Sprzedającego wyrażone są w polskiej walucie i są cenami brutto (zawierają podatek VAT). Ceny towarów nie zawierają kosztu dostawy, który określony jest w zakładce „koszt dostawy”

5. Towary dostępne w Sklepie są wolne od wad fizycznych i prawnych oraz zostały legalnie wprowadzone na rynek polski.

6. Towary posiadają gwarancję producenta, importera lub sprzedawcy, obowiązującą na terenie Polski. Szczegółowe warunki realizacji gwarancji są określone w druku gwarancji wystawionej przez gwaranta.

7. Zdjęcia, prezentacje oraz filmy dotyczące Towarów umieszczane są w Sklepie w celach przykładowych i służą prezentacji konkretnie wskazanych Towarów.

8. Ceny aktualizują się zgodnie z cennikiem Producentów.

 

§2

Zamówienia

1. Zamówienia można składać w następujący sposób:

a) poprzez formularz dostępny na stronie internetowej Sklepu,

b) emailem na adres dostępny na stronie internetowej Sklepu,

c) telefonicznie na numery przeznaczone do składania zamówień, dostępne na stronie internetowej Sklepu w zakładce Kontakt.

2. Warunkiem realizacji zamówienia jest podanie przez Klienta danych pozwalających na weryfikację Klienta i odbiorcy towaru. Sklep potwierdza przyjęcie zamówienia emailem lub telefonicznie.

3. Dla stron wiążące są informacje zawarte na stronie internetowej Sklepu przy kupowanym towarze w momencie złożenia zamówienia, w szczególności: cena, charakterystyka towaru, jego cechy, elementy wchodzące w skład zamówienia, termin i sposób dostawy.

4. Informacje znajdujące się na stronie internetowej Sklepu nie stanowią oferty w rozumieniu Kodeksu Cywilnego. Klient składając zamówienie składa ofertę zakupu określonego towaru. 5. Do zawarcia umowy sprzedaży dochodzi z chwilą potwierdzenia Zamówienia przez Klienta poprzez kliknięcie w link potwierdzający przyjęcie przez Sklep zamówienia Klienta w mailu przysłanym Klientowi przez Sklep.

 

§3

Płatności

1. Klient ma do wyboru następujące formy płatności:

a) za pobraniem – zapłata następuje gotówką przy odbiorze towaru,

b) przelewem – Sklep rezerwuje towar w magazynie i wysyła go na adres wskazany przez Klienta po zaksięgowaniu wpłaty na rachunku bankowym Sklepu wskazanym w tym celu na stronie internetowej Sklepu bądź w e-mailu do Klienta,

c) w inny sposób, jeżeli jest on określony na stronie internetowej Sklepu.

 

§4

Wysyłka towaru

1. Zamówiony towar Sklep wysyła za pośrednictwem firm wysyłkowych na terenie Polski (Poczty Polskiej lub firmy kurierskiej) wraz z wybranym przez Klienta dokumentem sprzedaży (faktura/paragon/rachunek) na adres podany przez Klienta w formularzu zamówienia lub udostępnia towar do odbioru przez Klienta w siedzibie Sklepu.

W przypadku gdy klient chciałby zamówić towar/produkt do innego kraju, prosimy o kontakt sklep@alimex.pl w celu wyceny przesyłki.

2. W przypadku płatności w inny sposób niż za pobraniem, termin wysyłki wydłuża się o okres pomiędzy złożeniem zamówienia, a datą zaksięgowania należności na rachunku bankowym Sklepu.

 

§5

Reklamacje

 1. Sprzedający ponosi odpowiedzialność wobec Klienta będącego Konsumentem w przypadku niezgodności towaru z umową przez dwa lata od daty zakupu towaru zgodnie z art. 10 Ustawy o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej z 27 lipca 2002 roku.

 2. W przypadku niezgodności towaru z umową Klient powinien odesłać do Sklepu reklamowany towar wraz z opisem niezgodności. Zwrot powinien nastąpić niezwłocznie, nie później niż w terminie czternastu dni.

 3. Podstawą przyjęcia reklamacji jest przedstawienie przez Klienta dowodu zakupu towaru (paragon fiskalny lub faktura VAT).

 4. Sklep ustosunkowuje się do reklamacji Klienta w terminie 14 dni od momentu zwrotu towaru wraz z opisem niezgodności.

 5. Koszty wysłania Klientowi nowego towaru bądź usunięcia niezgodności w przypadku uzasadnionej reklamacji ponosi Sklep.

 

§6

Prawo odstąpienia od umowy

 1. Klient ma prawo odstąpienia od umowy bez podania przyczyn w okresie 14 (czternastu) dni od dostarczenia zamówionego towaru, według ogólnych zasad wynikających z przepisów dotyczących zawierania umów na odległość.

 2. Sklep zwraca Klientowi kwotę zapłaconą za towar wraz z kosztem wysyłki w terminie 7 dni od dnia zwrotu towaru na rachunek bankowy Klienta wskazany wraz ze zwracanym towarem.

 3. Prawo odstąpienia od umowy nie przysługuje Klientowi w przypadkach określonych w art. 10 ust. 3 ustawy z dnia 02 marca 2000 r. o ochronie niektórych praw konsumentów oraz odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny, tj. w zakresie:

- świadczeń o właściwościach określonych przez Klienta w złożonym przez niego zamówieniu lub ściśle związanych z jego osobą,

- świadczeń, które z uwagi na ich charakter nie mogą zostać zwrócone lub których przedmiot ulega szybkiemu zepsuciu,

 

§7

Ochrona prywatności

1.Sprzedający zobowiązuje się do ochrony danych osobowych Klienta zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 r. (Dz.U.2002.101.926 -j.t.) oraz Ustawą o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U.2013.1422 -j.t.). Klient podając swoje dane osobowe Sprzedającemu wyraża zgodę na ich przetwarzanie przez Sprzedającego w celu realizacji złożonego zamówienia.

2. Klient może również wyrazić odrębną zgodę na otrzymywanie od Sklepu materiałów reklamowo - promocyjnych, w tym biuletynu handlowego (Newsletter).

3. Klient ma prawo wglądu do swoich danych i ich korekty, a także do żądania usunięcia.

 

§8

Własność intelektualna

Zabrania się wykorzystywania jakichkolwiek materiałów publikowanych na stronie internetowej Sklepu (w tym zdjęć i opisów towarów) bez pisemnej zgody Sklepu.

 

§9

Wejście w życie i zmiany Regulaminu

 1. Aktualna wersja regulaminu jest zawsze dostępna dla Klienta w zakładce Regulamin

 2. Klienta obowiązuje Regulamin zaakceptowany przez Klienta w momencie składania zamówienia, chyba że aktualna wersja jest dla Klienta bardziej korzystna a Klient poinformuje Sprzedającego o wyborze aktualnego Regulaminu jako obowiązującego przy rozstrzyganiu roszczeń Klienta związanych z dokonanym zakupem.

 3. Zarejestrowani Klienci Sklepu będą powiadamiani o zmianach Regulaminu powiadomieni drogą elektroniczną (na wskazany przy rejestracji lub zamówieniu e-mail). Powiadomienie zostanie wysłane co najmniej na 30 dni przed wejściem w życie nowego Regulaminu. Zmiany wprowadzane będą w celu dostosowania Regulaminu do obowiązującego stanu prawnego.

 4. Żadne z postanowień Regulaminu nie ma na celu naruszenia jakichkolwiek praw Klienta. W przypadku niezgodności jakiegokolwiek zapisu Regulaminu z obowiązującym prawem w miejsce zakwestionowanego zapisu Regulaminu stosuje się przepisy prawa a Sprzedający niezwłocznie dokona zmiany Regulaminu w celu jego dostosowania do obowiązującego prawa.

 5. Poprawność działania sklepu jest gwarantowana w następujących przeglądarkach: IE wersja 7 lub nowsza, FireFox wersja 3 lub nowsza, Opera wersja 9 lub nowsza, Chrome wersja 10 lub nowsza, Safari z zainstalowanymi najnowszymi wersjami JAVA i FLASH, na ekranach o rozdzielczości poziomej powyżej 1024 px. Używanie oprogramowania firm trzecich mających wpływ na funkcjonowanie i funkcjonalność przeglądarek: Internet Explorer, FireFox, Opera, Chrome, Safari może mieć wpływ na poprawne wyświetlanie zawartości sklepu, dlatego w celu uzyskania pełnej funkcjonalności sklepu, zaleca się ich wyłączenie.

 6. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się odpowiednie, obowiązujące przepisy prawa.

 7. Kwestie sporne rozpatruje sąd właściwy miejscowo i rzeczowo.

do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper.pl