Regulamin

Regulamin

REGULAMIN ZAKUPÓW

 

§1

Postanowienia ogólne

1. Sklep internetowy Alimex.pl [dalej „Sklep”] prowadzi sprzedaż detaliczną za pośrednictwem Internetu, na podstawie niniejszego Regulaminu [dalej „Regulamin”].

2. Właścicielem Sklepu jest: Marek Maliński prowadzący działalność gospodarczą pod firmą Alimex Marek Maliński ul. Świerczewska 5, 71-066 Szczecin, NIP 852-243-71-02

3.Kupującym może być pełnoletnia osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej, dalej nazywana „Klientem”.

4. Wszystkie ceny podawane przez Sprzedającego wyrażone są w polskiej walucie i są cenami brutto (zawierają podatek VAT). Ceny towarów nie zawierają kosztu dostawy, który określony jest w zakładce „koszt dostawy”

5. Towary dostępne w Sklepie są wolne od wad fizycznych i prawnych oraz zostały legalnie wprowadzone na rynek polski.

6. Towary posiadają gwarancję producenta, importera lub sprzedawcy, obowiązującą na terenie Polski. Szczegółowe warunki realizacji gwarancji są określone w druku gwarancji wystawionej przez gwaranta.

7. Zdjęcia, prezentacje oraz filmy dotyczące Towarów umieszczane są w Sklepie w celach przykładowych i służą prezentacji konkretnie wskazanych Towarów.

 

§2

Zamówienia

1. Zamówienia można składać w następujący sposób:

a) poprzez formularz dostępny na stronie internetowej Sklepu,

b) emailem na adres dostępny na stronie internetowej Sklepu,

c) telefonicznie na numery przeznaczone do składania zamówień, dostępne na stronie internetowej Sklepu w zakładce Kontakt.

2. Warunkiem realizacji zamówienia jest podanie przez Klienta danych pozwalających na weryfikację Klienta i odbiorcy towaru. Sklep potwierdza przyjęcie zamówienia emailem lub telefonicznie.

3. Dla stron wiążące są informacje zawarte na stronie internetowej Sklepu przy kupowanym towarze w momencie złożenia zamówienia, w szczególności: cena, charakterystyka towaru, jego cechy, elementy wchodzące w skład zamówienia, termin i sposób dostawy.

4. Informacje znajdujące się na stronie internetowej Sklepu nie stanowią oferty w rozumieniu Kodeksu Cywilnego. Klient składając zamówienie składa ofertę zakupu określonego towaru. 5. Do zawarcia umowy sprzedaży dochodzi z chwilą potwierdzenia Zamówienia przez Klienta poprzez kliknięcie w link potwierdzający przyjęcie przez Sklep zamówienia Klienta w mailu przysłanym Klientowi przez Sklep.

 

§3

Płatności

1. Klient ma do wyboru następujące formy płatności:

a) za pobraniem – zapłata następuje gotówką przy odbiorze towaru,

b) przelewem – Sklep rezerwuje towar w magazynie i wysyła go na adres wskazany przez Klienta po zaksięgowaniu wpłaty na rachunku bankowym Sklepu wskazanym w tym celu na stronie internetowej Sklepu bądź w e-mailu do Klienta,

c) w inny sposób, jeżeli jest on określony na stronie internetowej Sklepu.

 

§4

Wysyłka towaru

1. Zamówiony towar Sklep wysyła za pośrednictwem firm wysyłkowych (Poczty Polskiej lub firmy kurierskiej) wraz z wybranym przez Klienta dokumentem sprzedaży (faktura/paragon/rachunek) na adres podany przez Klienta w formularzu zamówienia lub udostępnia towar do odbioru przez Klienta w siedzibie Sklepu.

2. W przypadku płatności w inny sposób niż za pobraniem, termin wysyłki wydłuża się o okres pomiędzy złożeniem zamówienia, a datą zaksięgowania należności na rachunku bankowym Sklepu.

 

§5

Reklamacje

 1. Sprzedający ponosi odpowiedzialność wobec Klienta będącego Konsumentem w przypadku niezgodności towaru z umową przez dwa lata od daty zakupu towaru zgodnie z art. 10 Ustawy o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej z 27 lipca 2002 roku.

 2. W przypadku niezgodności towaru z umową Klient powinien odesłać do Sklepu reklamowany towar wraz z opisem niezgodności. Zwrot powinien nastąpić niezwłocznie, nie później niż w terminie czternastu dni.

 3. Podstawą przyjęcia reklamacji jest przedstawienie przez Klienta dowodu zakupu towaru (paragon fiskalny lub faktura VAT).

 4. Sklep ustosunkowuje się do reklamacji Klienta w terminie 14 dni od momentu zwrotu towaru wraz z opisem niezgodności.

 5. Koszty wysłania Klientowi nowego towaru bądź usunięcia niezgodności w przypadku uzasadnionej reklamacji ponosi Sklep.

 

§6

Prawo odstąpienia od umowy

 1. Klient ma prawo odstąpienia od umowy bez podania przyczyn w okresie 14 (czternastu) dni od dostarczenia zamówionego towaru, według ogólnych zasad wynikających z przepisów dotyczących zawierania umów na odległość.

 2. Sklep zwraca Klientowi kwotę zapłaconą za towar wraz z kosztem wysyłki w terminie 7 dni od dnia zwrotu towaru na rachunek bankowy Klienta wskazany wraz ze zwracanym towarem.

 3. Prawo odstąpienia od umowy nie przysługuje Klientowi w przypadkach określonych w art. 10 ust. 3 ustawy z dnia 02 marca 2000 r. o ochronie niektórych praw konsumentów oraz odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny, tj. w zakresie:

- świadczeń o właściwościach określonych przez Klienta w złożonym przez niego zamówieniu lub ściśle związanych z jego osobą,

- świadczeń, które z uwagi na ich charakter nie mogą zostać zwrócone lub których przedmiot ulega szybkiemu zepsuciu,

 

§7

Ochrona prywatności

1.Sprzedający zobowiązuje się do ochrony danych osobowych Klienta zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 r. (Dz.U.2002.101.926 -j.t.) oraz Ustawą o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U.2013.1422 -j.t.). Klient podając swoje dane osobowe Sprzedającemu wyraża zgodę na ich przetwarzanie przez Sprzedającego w celu realizacji złożonego zamówienia.

2. Klient może również wyrazić odrębną zgodę na otrzymywanie od Sklepu materiałów reklamowo - promocyjnych, w tym biuletynu handlowego (Newsletter).

3. Klient ma prawo wglądu do swoich danych i ich korekty, a także do żądania usunięcia.

 

§8

Własność intelektualna

Zabrania się wykorzystywania jakichkolwiek materiałów publikowanych na stronie internetowej Sklepu (w tym zdjęć i opisów towarów) bez pisemnej zgody Sklepu.

 

§9

Wejście w życie i zmiany Regulaminu

 1. Aktualna wersja regulaminu jest zawsze dostępna dla Klienta w zakładce Regulamin

 2. Klienta obowiązuje Regulamin zaakceptowany przez Klienta w momencie składania zamówienia, chyba że aktualna wersja jest dla Klienta bardziej korzystna a Klient poinformuje Sprzedającego o wyborze aktualnego Regulaminu jako obowiązującego przy rozstrzyganiu roszczeń Klienta związanych z dokonanym zakupem.

 3. Zarejestrowani Klienci Sklepu będą powiadamiani o zmianach Regulaminu powiadomieni drogą elektroniczną (na wskazany przy rejestracji lub zamówieniu e-mail). Powiadomienie zostanie wysłane co najmniej na 30 dni przed wejściem w życie nowego Regulaminu. Zmiany wprowadzane będą w celu dostosowania Regulaminu do obowiązującego stanu prawnego.

 4. Żadne z postanowień Regulaminu nie ma na celu naruszenia jakichkolwiek praw Klienta. W przypadku niezgodności jakiegokolwiek zapisu Regulaminu z obowiązującym prawem w miejsce zakwestionowanego zapisu Regulaminu stosuje się przepisy prawa a Sprzedający niezwłocznie dokona zmiany Regulaminu w celu jego dostosowania do obowiązującego prawa.

 5. Poprawność działania sklepu jest gwarantowana w następujących przeglądarkach: IE wersja 7 lub nowsza, FireFox wersja 3 lub nowsza, Opera wersja 9 lub nowsza, Chrome wersja 10 lub nowsza, Safari z zainstalowanymi najnowszymi wersjami JAVA i FLASH, na ekranach o rozdzielczości poziomej powyżej 1024 px. Używanie oprogramowania firm trzecich mających wpływ na funkcjonowanie i funkcjonalność przeglądarek: Internet Explorer, FireFox, Opera, Chrome, Safari może mieć wpływ na poprawne wyświetlanie zawartości sklepu, dlatego w celu uzyskania pełnej funkcjonalności sklepu, zaleca się ich wyłączenie.

 6. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się odpowiednie, obowiązujące przepisy prawa.

 7. Kwestie sporne rozpatruje sąd właściwy miejscowo i rzeczowo.

do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper.pl